Komplette driftsløsninger for skip

Maritime Management AS er en global tredjeparts driftsselskap
som leverer et komplett utvalg av integrerte driftsløsninger for skip.

Noen av våre tjenester

Kvalitetssystemer

Vi har utviklet kvalitetssikringssystemer siden 1993, og vår lange erfaringen på området bidrar til best mulige resultater.

Programvare for drift av skip

Vår komplette programvareløsning for drift av skip omfatter programvare for vedlikehold, reservedelssystem, ISM- og ISO-rapportering, administrasjon av mannskap samt bestilling av reservedeler og forsyninger mm.

Komplett spekter av driftsløsninger

Vi tilbyr komplett driftsløsning – eller uavhengige enkeltløsninger for drift:

 • Drift ihht ISM/ISPS/MLC
 • Rekruttering/Bemanning
 • Teknisk drift
 • Kommersiell drift

Maritime Management AS har utviklet et driftsstyringssystem som er laget for å dekke kravene i IMO standard som ISM, ISPS, MLC og ISO standard samt nasjonale krav.

Driftssystemet, avhengig av type virksomhet, bidrar til effektiviteten i selskapene i Maritime Management AS.
Egne utviklede programvare er svært brukervennlig og enkel å bruke og bidrar ytterligere til effektiv drift.

Maritime Management AS har driftstillatelse (DOC) for de fleste typer fartøyer og er sertifisert av myndighetene i Norge, Panama, Gibraltar, A&B, Bahamas, Cook Island, Færøyene, St.Vincent & the Grenadies, Comoros m.fl .

Vi utarbeider nødvendig dokumentasjon for det enkelte fartøy som kan være:

 • Operasjonshåndbok inkludert fartøyhåndbok, beredskapsmanual, stillingsinstrukser, mm
 • Plan for hindring av forurensing av olje (SOPEP-plan – Marpol 73/78 )
 • Lastsikringsmanual (CSM)
 • Skips spesifikke anti terror planer, inkludert trusselvurdering for det enkelte skip
 • Vedlikeholdssystem og reservedelssystem
 • Plan for håndtering av ballast (BWMP)
 • Plan for å plukke opp personer fra vannet
 • Plan for effektiv håndtering av energi om bord (SEEMP)
 • Plan for håndtering av søppel (GMP)

System for opplæring av hele mannskapet, inkludert kunnskap om skipet, selskapet og sikkerhetsstyringssystemet – STCW 1978/95.

2019 © Copyright - Maritime Management AS - Levert av Erdal Solutions