Konsulenttjenester

Maritime Management AS tilbyr et bredt utvalg av konsulenttjenester innenfor maritime sektor.

Disse aktivitetene utføres av et team av skipskonstruktører, maskin ingeniører, nautiske ingeniører og tidligere sjømenn med lang erfaring innenfor sine respektive fagfelter, og omfatter:

I: FARTØYSINSPEKSJONER

 • Tilstandsinspeksjoner for ansvarsassurandører og forsikringsselskap
 • Inspeksjoner før kjøp
 • Inspeksjoner av skade på skrog og maskineri
 • Tilsyn med nybygg
 • Tilsyn med reparasjoner
 • Inspeksjon før og etter utleie av fartøy
 • Inspeksjon av lasteutstyr
 • Inspektør tjenester

II: LASTINSPEKSJONER

 • Dypgangsinspeksjon
 • Ullage inspeksjon
 • Tilsyn med lasting/lossing
 • Stuing og sikring av last
 • Inspeksjon av last før/etter lasting
 • Inspeksjon av skade på last

III: ANDRE TJENESTER

 • Bistand ved salg og kjøp av brukte skip
 • Sakkyndig tjeneste til advokater i maritime saker
 • Tjenester til dispasjører
 • Bistand ved innføring av ISM og ISPS
 • ISM-, ISPS- og ISO revisjoner
 • Utarbeidelse av dokumentasjon (SOPEP, Lastesikringsmanualer, Manual for håndtering av ballast, Manual for opphenting av personer fra vannet osv.)