Bemanning

Maritime Management AS mener at bemanning er en av de viktigste sidene ved driften av de fartøyene vi administrerer. Vi vet at effektiv utnyttelse av mannskapet er en forutsetning for å ivareta interessene til fartøyene og deres eiere.

Vi benytter en av verdens største databaser for rekruttering av høyt kvalifiserte, motiverte og engasjerte sjøfolk som oppfyller de strenge kravene i dette raskt voksende markedet.

Vi benytter moderne søke- og utvalgsmetoder for å forsikre oss om at medarbeiderne våre ikke bare har de nødvendige faglige kvalifikasjonene, men også den nødvendige personligheten. Samtidig legger vi stor vekt på faglig utvikling og opplæring av hele personalet vårt.