Teknisk drift

Maritime Management AS sin politikk er å drive alle fartøyene vi har driftsansvar for, på den sikreste og beste måten mulig og sørge for at driften er i samsvar med:

 • Eiernes krav
 • Flaggstatens krav
 • Klassekrav
 • Krav fra befraktere
 • ISM, ISPS og MLC
 • Skipets begrensninger

Inspektør for fartøyer har ansvaret for å overvåke fartøyenes tilstand og alle sider av skipets ytelser.

Dette inkluderer mellom annet:

 • Sikker og effektiv håndtering og behandling av last / Passasjerer
 • Planlagt vedlikehold og prosjektvedlikehold
 • Regelmessig tilstandsvurdering
 • Planlegging og oppfølging under verkstedopphold/dokking
 • Budsjettstyring
 • Sertifisering

Eierne får tilgang til rapporter og data om driften av fartøyene sine via et eget nettsted. Maritime Management AS kan dermed gi eiere oppdatert informasjon om fartøyene vi har driftsansvaret for. Målet er å tilby et mest mulig transparent driftssystem for eiere som trenger den aller nyeste informasjonen om fartøyene sine – det være seg av teknisk karakter, om mannskap, regnskap eller annet. Alle kunder får et sikkert passord som gir dem tilgang til informasjon om fartøyene sine fra sin egen PC.

Vi har som mål må yte pålitelig service av høy kvalitet til lavest mulig pris.