Fartøy: Bulk Carrier
Bygget: 1992
Type: Gen.Cargo
Kjenningssignal: LDVE
Flagg: NOR
Hjemsted: Trondheim